Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία 19-5-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 23η                                                               Συνεδρίαση: 23η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 23/5/2023 και ώρα 13.30, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή εξηγήσεων και έγκριση πρακτικού αξιολογήσεως προσφορών υποβληθεισών κατά τον διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023».
2. Εγκριση μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθ.πρωτ.12688/8-5-2023, έγκριση και κατάρτιση όρων Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ετήσια (2023-2024) προμήθεια ελαστικών, για τον στόλο του οχημάτων του Δήμου (φορτηγά, μηχανήματα έργου, απορριμματοφόρα, πούλμαν, επιβατικά, μοτοσυκλέτες) και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του ως άνω Διαγωνισμού.
3. Έγκριση η μη πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης, δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο Προσωρινός Ανάδοχος, του Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων που διενεργήθηκε για την προμήθεια τροφίμων των αναγκών της Δημοτικής κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας για την περίοδο λειτουργίας της το καλοκαίρι του έτους 2023 και ορισμός Οριστικού Αναδόχου.
4. «Επικύρωση ή μη των πρακτικών αξιολόγησης – ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης), καθώς και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, αναφορικά με την ανάθεση των ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΩΝ, τα οποία προέκυψαν κατόπιν του διενεργηθέντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.». Ορισμός ή μη οριστικού αναδόχου».
5. «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών του κτιρίων ποσού 161.900,00€ ».
6. «Κατανομή και διαδικασία απόδοσης του ειδικού τέλους που αφορά στη κατανάλωση φυσικού αερίου στους Ο.Τ.Α. Ά βαθμού ». Το ποσό που αναλογεί στο Δήμο Νέας Ιωνίας είναι 25.363,58€ ».
7. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Μακρίδη Ιωάννη, xρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο δικύκλων του Δήμου από ΚΤΕΟ, για το έτος 2023.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window