Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νέα Ιωνία:  28-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 37η                                                            39Η Έκτακτη Ειδική Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.
.
.
ΠΡΟΣ:  Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας
.
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 39η Έκτακτη  Ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40),την Πέμπτη 28-12-2023 και ώρα 19,30  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010) για να λάβουμε απόφαση για το μοναδικό θέμα:
.

Θ Ε Μ Α

1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2024
.
• Η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκύπτει διότι σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ.35714/2023 έγγραφο του Παρατηρητηρίου θα πρέπει για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024, η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του να γίνει το συντομότερο δυνατόν, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο νόμο (31/12/2023).
.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

.
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
.
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.
Μοιραστείτε
Close Search Window