Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νέα Ιωνία 14-7-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 33η
Συνεδρίαση: 33η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 18/7/2023 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας», προϋπολογισμού 802.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Έγκριση διακηρύξεως διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας», προϋπολογισμού 802.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών περιοχής Καλογρέζας», προϋπολογισμού 980.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 10.6262.0001 για παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου σημάτων, των συναγερμών του Δήμου Νέας Ιωνίας, με το κέντρο λήψεως σημάτων του αναδόχου, εργασιών & υλικών αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης.
5. 5η αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
6. « Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση – Ψήφιση πίστωσης ».
7. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Κατσορίδα Ανδρέα, xρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή, πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2023.
8. «Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο του Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν κατά την προετοιμασία της διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023.– Απαλλαγή υπολόγου».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window