Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Νέα Ιωνία: 1-11-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           Αρ. πρωτ.
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:3Ο                                              32η   Έκτακτη Συνεδρίαση
.
Προς: Την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας
.
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 32Η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου Πέμπτη 2-11-2023 και ώρα 19,00 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του N-3852/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης για το μοναδικό θέμα.

ΘΕΜΑ

1. Ενημέρωση και Λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την εξάντληση όλων των ένδικων μέσων για την ολοκλήρωση της επαναδέσμευσης και απαλλοτρίωσης του ακινήτου του Ο.Τ 425.
.
Η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται λόγο της σοβαρότητας του θέματος και των καταληκτικών ημερομηνιών που προκύπτουν.
.
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών Κοινοποίηση:
ι . ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. ΤΟΠΙΚά M.M.E.
Μοιραστείτε
Close Search Window