Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νέα Ιωνία: 28-08-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓραφείοΔημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης:25η                                                                Έκτακτη 27Η Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.:  23969
Προς:  Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας
.
 Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), Δευτέρα  28-08-2023 και ώρα 19.30  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας σύμβασης μίσθωσης έργου έτους 2024 για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2024 και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου- καθαρισμού σχολείων για το διδακτικό έτος 2024-2025  για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος  και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας
Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε διότι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τον προγραμματισμό των εν λόγω προσλήψεων στις  προβλεπόμενες προθεσμίες που ορίζει η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ήτοι έως 29-08-2023.
.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window