Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Νέα Ιωνία : 07-06-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 26η ΕΚΤΑΚΤΗ                                                Συνεδρίαση 26η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/6/2023 και ώρα 11.00π.μ, για να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Ανάκληση της αριθμ. 148/2023 Πράξης Οικονομική Επιτροπής».
2. «Επικύρωση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, αναφορικά με την ανάθεση του ΑΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, το οποίο προέκυψε κατόπιν του διενεργηθέντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείων μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας. Ορισμός ή μη προσωρινού αναδόχου».
3. « Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπολόγου υπαλλήλου Παρασκευής Κωτσιοπούλου για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών για την εξυπηρέτηση των δράσεων της Δημοτικής Κατασκήνωσης».

Οι λόγοι σύγκλησης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της Οικονομικής Επιτροπής, είναι οι εξής:
Α) όσον αφορά το 1ο και 2ο θέμα της πρόσκλησης για να επισπευσθούν οι διαδικασίες παροχής της υπηρεσίας μίσθωσης λεωφορείων για τις μετακινήσεις των κατασκηνωτών και του προσωπικού της Δημοτικής Κατασκήνωσης (ΑΓΟΝΟ ΤΜΗΜΑ), η άμεση υλοποίηση της παραπάνω υπηρεσίας θα συνδράμει στην εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης.
Β) όσον αφορά το 3ο θέμα διότι ο χρόνος μέχρι την έναρξη της Δημοτικής Κατασκήνωσης είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών
Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window