Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αρ.πρωτ. 15071/17-5-2024

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Δημοτικής Επιτροπής

Αρ. πρόσκλησης: 21η                                                                                                      Συνεδρίαση: 21η

 

 

 

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5/2024  και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023,  για να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του ενιαίου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «κάτω των ορίων»  για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας  του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ορισμός προσωρινού αναδόχου.

2

Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών των διαφόρων Καλλιτεχνικών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας.

3 Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών σε τρίτον ,κλαδέματος υψηλών δέντρων εντός των ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας, για  την κάλυψη αναγκών Πολιτικής προστασίας-Πυροπροστασίας.
4 Εξειδίκευση πιστώσεως προϋπολογισμού προς διενέργεια της προμήθειας: «Ηλεκτρικό πολύμετρο για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας».
5 Άδεια τοποθέτησης οριοδεικτών επί της οδού Κυδωνιών 108.
6 Κοπή δυο Πεύκων επί της οδού Πάροδος Απόλλωνος 1.
7 Κοπή ενός  Πεύκου στην  οδό    Αίνου & Νικολάου Γιαννά .
8 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Κατσαρά.
9 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Δουργούτη.
10 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο -Παπάζογλου.
11 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο και επιστροφή οφειλής- Τσάκωνας.
12 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο και επιστροφή οφειλής- Σταμπουλόπουλος.
13 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο και επιστροφή οφειλής- Τζουμανέκα-Γιαννοπούλου.
14 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο και επιστροφή οφειλής -Ευσταθιάδου.

 

  • Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο έως την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

ΜΕΛΗ της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Τακτικά Μέλη:

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Αναπληρωματικά μέλη:

ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ

ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας

ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window