Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νέα Ιωνία:22-5-2024

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓραφείοΔημοτικού Συμβουλίου

email: merimna@neaionia.gr

Αρ. πρόσκλησης:20η                                                               20η Έκτακτη  Δια περιφοράς Συνεδρίαση

Αρ. πρωτ.: 15458

 

 Προς:  Τον κ. Δήμαρχο

και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Ν. Ιωνίας

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 20η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την Τετάρτη  22-5-2024 και ώρα 11:00 (αποστείλατε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο merimna@neaionia.gr ) την πρόθεση συμμετοχής σας στην δια περιφοράς συνεδρίαση και την ψήφο σας έως 12:00 ΑΥΣΤΗΡΑ) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ορισμός περιόδου επανεγγραφών και εγγραφών Νηπίων και Βρεφών για το Σχολικό Έτος 2024-2025.
  2. Εισήγηση για τον ορισμό Επιτροπής Επαναξιολόγησης Αιτήσεων – Ενστάσεων Εγγραφής και Επανεγγραφής Βρεφών και νηπίων Βάσει Μοριοδότησης για το έτος 2024-2025.
  3. Εισήγηση για τον ορισμό Επιτροπής Επαναξιολόγησης Αιτήσεων – Ενστάσεων Εγγραφής και Επανεγγραφής Παιδιών για το έτος 2024-2025.
  4. Λήψη απόφασης για έγκριση των προϋποθέσεων εγγραφής/επανεγγραφής Βρεφών και Νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Νέας Ιωνίας και εφαρμογής συστήματος μοριοδότησης των αιτήσεων  για το σχολικό έτος 2024-2025.

 

Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε ένεκα της κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ των Δήμων με συνέπεια την καθυστέρηση της διαδικασίας εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Λόγω  του περιορισμένου χρόνου για την έναρξη  εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων στους  Παιδικούς Σταθμούς και των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν, πρέπει άμεσα να συζητηθούν τα θέματα από το  Δημοτικό Συμβούλιο, Προκειμένου  οι εγγραφές να ξεκινήσουν την ημερομηνία που αναγράφεται στην εισήγηση ( 27-5-2024 έως και 16-6-2024).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window