Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Δημοτικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 1η                                                            Συνεδρίαση: 1η
Αρ.πρωτ. 1654/18-1-2024

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΔΕΥΤΕΡΑ 22/1/2024 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής.
2. Κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των καταργημένων Νομικών Προσώπων Δήμου Νέας Ιωνίας.
3. Άσκηση ενώπιον του ΣτΕ Αίτησης για την ακύρωση ΥΑ παρακράτησης πόρων των Δήμων, κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 (τέλος ταφής).
4. Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής.
5. Έγκριση ή μη πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, συμμετεχόντων σε Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την ετήσια προμήθεια τροφίμων (2024-2025) για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, των τροφίμων του «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» και ορισμός ή μη Προσωρινών Αναδόχων.
6. Έγκριση μετακίνησης οχήματος εκτός νομού.
7. Επιχορήγηση ποσού 7.200,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ .
8. Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, ποσού 661.957,77€ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Α΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024.
9. Επιχορήγηση ποσού 120.890,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ
ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας
ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window