Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νέα Ιωνία: 15-6-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης:17                                                              19η Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.   17227
Προς:  Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 19Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40),την Τρίτη  20-6-2023 και ώρα 20.00 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010) για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. 4Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023
2. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για τις πληρωμές των δαπανών του έργου που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ, της 5307ης κατανομής χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023.
3. Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ‘Η  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
4. Παράταση της Σύμβασης του έργου: ΄΄Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017΄΄
Ανάδοχος: ΑΚΛΙΜΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
5. Έγκριση  της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο, οικονομικού έτους 2023
6. Έγκριση της τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) και της υποβολής επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου για την πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας» (κωδ. ΟΠΣ 5002171) στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020.
7. Έγκριση της τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) και της υποβολής επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου για την πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Ιωνίας» (κωδ. ΟΠΣ 5001468).
8. Έγκριση του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νέας Ιωνίας.
9. Έγκριση Σύναψης Νέας Σύμβασης Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας μεταξύ Δήμου Νέας Ιωνίας και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.
10. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου
11. Συζήτηση επί της επιστολής του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Χριστοδούλου Βασίλη  με αρ. πρωτ. 17201/15-6-2023
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:
    • Ανακοινώσεις Προέδρου.
    • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
    • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.
Μοιραστείτε
Close Search Window