Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νέα Ιωνία: 1-6-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:15                                                                       17η Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ. 15606

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40),την Τρίτη 6-6-2023 και ώρα 20.00 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010) για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

 Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ως προς την υποστήριξη άσκησης των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης.
2. 3η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού 2023.
3. Έγκριση Β΄Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών Β΄Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Β΄παρατάσεως της προθεσμίας του έργου» Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021».
4. Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου.
5. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου.
6. Διαγραφή οφειλής Αρ. πρωτ. 14244/19-5-2023.
7. Επιστροφή Χρημάτων Αρ. πρωτ. 13614/15-5-2023.
8. Κατασκευή Αναπηρικής Ράμπας Μακρυγιάννη 55.
9. Παραχώρηση Ανεμπόδιστης εισόδου Κωνσταντοπούλου 5.
10. Παραχώρηση Ανεμπόδιστης εισόδου Κ. Παλαμά 3.
11. Διατήρηση ή αφαίρεση οριοδείκτη που τοποθετήθηκε για παρεμπόδιση παράνομης στάθμευση επί του οδοστρώματος στην οδό πλατείας Τυάνων 3.
12. Τοποθέτηση οριοδεικτών για παρεμπόδιση στάθμευσης επί της οδού Αλικαρνασσού 2Α
13. Τοποθέτηση οριοδεικτών για παρεμπόδιση στάθμευσης επί της οδού Γραβιάς 7.
14. Ανανέωση θέσης Στάθμευσης στην οδό Α. Σικελιανού 60 ( έναντι Α.. Σικελιανού 61)
15. Προσδιορισμός μιας θέσης στάσης επί της οδού Νικηταρά 14 έμπροσθεν της εισόδου του Οικτροφείου Μελίνα για την διακίνηση ασθενών.
16. Ανανέωση θέσης Στάθμευσης στην οδό Μαδύτου 8.
17. Παραχώρηση θέσης Στάθμευσης στην οδό Κλλικρατείας 22
18. Παραχώρηση θέσης Στάθμευσης στην οδό Ηπείρου 20.
19. Ανανέωση θέσης Στάθμευσης στην οδό Ωρωπού 149.
20. Παραχώρηση θέσης Στάθμευσης στην οδό Δεμιρδεσίου 185.
21. Αίτηση Κοπής δένδρου επί της Λ. Βύρωνος 3.
22. Αίτηση Κοπής δένδρου επί της Α. Δημητρίου 60.
23. Αίτηση Κοπής δένδρων σε παρτέρι στον πεζόδρομο Π. Μελά.
24. Αίτηση Κοπής δένδρου επί της Σ. Μακρυγιάννη 68.
25. Αίτηση Κοπής δένδρου επί της Περγάμου 7-9.
26. Αίτηση Κοπής δένδρων στη συμβολή Κασταμονής 61 & Ακριτών επί της Ακριτών.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window