Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Νέα Ιωνία: 18-5-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:13                                                                                    15η Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.                                                                                                    ( 2η επαναλαμβανόμενη )

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 15Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40),την Τρίτη 23-5-2023 και ώρα 20.30 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010) για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ ΑΤΑ

1. Συζήτηση επί της επιστολής Φιλοζωική Ένωση Νέας Ιωνίας με αρ. πρωτ 12888/9-5-2023
2. Συζήτηση επί της επιστολής της επιστολής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» με αρ. πρωτ. 12991/9-5-2023
3. Ψήφιση – έγκριση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Νέας Ιωνίας Α Τρίμηνου 2023 σωρευτικά.
4. Τριμηνιαία έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 1ου Τριμήνου έτους 2023.
5. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για τις πληρωμές δαπανών του έργου που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ, της ΣΑΕ -055.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Νέας Φιλαδελφείας – Νέα Χαλκηδόνα ως προς την υποστήριξη άσκησης των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης.
7. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών έτους 2023 για το Α Τρίμηνο ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.
8. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το 1ο τρίμηνο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας» ( Ο.Π.Α.Ν) Δήμου Νέας Ιωνίας.
9. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ)» του Δήμου μας για το 1ο Τρίμηνο οικονομικού έτους 2023.
10. Κατανομή β΄ δόσης επιχορήγησης ΥΠΕΣ έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων καθώς & απόδοση της δαπάνης για το α εξάμηνο του 2023 στους έξη (6) σχολικούς τροχονόμους.
11. Ίδρυση Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το Σχολικό έτος 2023-2024.
12. Τροποποίηση της υπ΄αρι. 113/2-5-2023 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου.
13. Επιστροφή Χρημάτων Αρ. πρωτ. 9919/6-4-2023
14. Επιστροφή Χρημάτων Αρ. πρωτ. 11463/25-4-2023
15. Παραχώρηση Θέσης Στάθμευση Ι.Χ στην οδό Ηπείρου 4Β.
16. Παραχώρηση Θέσης Στάθμευση Ι.Χ στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 3
17. Παραχώρηση Θέσης Στάθμευση Ι.Χ στην οδό Νικ. Πλαστήρα 19
18. Παραχώρηση Ανεμπόδιστης Εισόδου στην οδό Μπιζανίου 9 & Τραπεζούντος..
19. Παραχώρηση Ανεμπόδιστης Εισόδου στην οδό Ρίμινι 22.
20. Παραχώρηση Ανεμπόδιστης Εισόδου στην οδό Αρτεμισίας 10
21. Μεταφορά αναπηρικής θέσης στάθμευσης Ι.Χ στην οδό Αμμοχώστου 6 & Λαγκαδά 6.
22. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού Δωδεκανήσου 11.
23. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού Παρθενώνος 2..
24. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της Ναυάρχου Νοταρά & Κασταμονής.
25. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού Σαφραμπόλεως 15.
26. Αίτηση για κοπή δένδρων στην συμβολή των οδών Μποδοσάκη & Μοσχονησίων.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window