Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νέα Ιωνία: 16-5-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓραφείοΔημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 10η                                                                   Έκτακτη Συνεδρίαση 12η
Αρ. πρωτ.:                                                                               (2η Επαναλαμβανόμενη Συνεδρίαση)

Προς: Την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 12η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 2η Επαναλαμβανόμενη Συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022) την Τρίτη 16-5-2023 και ώρα 10:30 (αποστείλατε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο merimna@neaionia.gr ) την πρόθεση συμμετοχής σας στην δια περιφοράς συνεδρίαση και την ψήφο σας έως 12:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ

• Καθορισμός επιπλέον χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 από κόμματα που δεν συμμετείχαν στη διακομματική επιτροπή της 24/4/2023.

Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε:
Λόγο μη απαρτίας της Χθεσινής Συνεδρίασης 15-5-2023 (10η Πρόσκληση αρ. πρωτ. 13189) του Δημοτικού Συμβουλίου & Λόγο των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window