Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Νέα Ιωνία,  27/05/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Δ/νση:  Αγίου Γεωργίου 40
           142 34 – Νέα Ιωνία
Τηλ.:  213 2000451, 456, 459
Fax: 210 2776131

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για  την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.605,05 ευρώ με το Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου τη χαμηλότερη τιμή,  σύμφωνα με την αριθ. 17/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.

Οι οικονομικές προσφορές θα γίνονται δεκτές έως την 04/06/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα  11:00 π.μ., στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας – 1ος όροφος, στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με: α) τις προδιαγραφές της μελέτης στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας: τηλ. 210 2793916, κος Μιχάλης   Σουρμελής και β) την παραλαβή της μελέτης στο site του Δήμου καθώς και  στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού: τηλ. 213 2000451, 456.

   
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φώτιος Τσομπάνογλου

 

Για τη μελέτη πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window