Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|


Εκδοση αποτελεσμάτων της υπ’αρ. 9416/2018 ανακοινωσης περί
πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ιατρού Καρδιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας
 
Για  το ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window