Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Νέα   Ιωνία  22/04/ 2014
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34
Νέα Ιωνία

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι δέχεται σφραγισμένες οικονομικές προσφορές , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομείγματος για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Ιωνίας  σύμφωνα με την 33α/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.642,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Οι σφραγισμένες οικονομικές προσφορές  θα  γίνονται δεκτές έως και την 30/04/2014 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, 1ος Όροφος – Τμήμα Προμηθειών .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Τεχνική Υπηρεσία Τηλ. 2132000476.

   

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΛΗΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window