Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Νέα Ιωνία,  18 -04-2013
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ                             Αρ. Πρωτ.   103
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)      
Ταχ. Δ/νση : Πατρ. Ιωακείμ 4
142 34   Ν. Ιωνία – Τηλ. : 210 2795012
                                

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Δήμου Ν. Ιωνίας ανακοινώνει ότι θα προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης στην αναζήτηση κάθε ενδιαφερόμενου για υποβολή προσφοράς για τον έλεγχο Οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού χρήσης 2011 από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 861,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή.

   Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στα γραφεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (Πατριάρχου Ιωακείμ 4, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία).

    Οι οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν στις  24-04-2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στα γραφεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (τηλ.: 210 2795012).

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                             ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window