Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νέα  Ιωνία:   05/11/2020
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Κατάθεση δικαιολογητικών για:

  • Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων
  • Δήλωση διακοπής ηλεκτροδότησης ακινήτων
  • Χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ ακινήτου

Ενημερώνουμε τους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας, ότι οι ημερομηνίες κατάθεσης των παραπάνω δικαιολογητικών έχουν παραταθεί μέχρι 30/06/2020

  •      Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων: (άρ. 21, Ν4674/2020 (ΦΕΚ53 Α΄)

•    Αίτηση (κατεβάστε ΕΔΩ)
•    Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (συμβόλαιο αγοράς, γονικής παροχής, διαθήκης κ.λ.π.)
•    Ταυτότητα ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών
•    Ε9 ιδιοκτήτη /συνιδιοκτητών
•    Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
•    Λογαριασμός ρεύματος (και οι δύο όψεις)
•    Αν δεν ηλεκτροδοτείται, βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ
•    Τακτοποίηση ημιυπαιθρίων/αυθαιρέτων εφόσον υπάρχει
•    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση του ακινήτου (κατεβάστε την αίτηση εδώ)

  •        Δήλωση διακοπής ηλεκτροδότησης ακινήτου (παρ. 4, άρ 10 Π.Ν. Π.(ΦΕΚ 55 Α΄/11-03-2020)

•    Αίτηση (κατεβάστε ΕΔΩ)
•    Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
•    Ταυτότητα ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών

•    Ε9 ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών
•    Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
•    Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ
•    Υπεύθυνη δήλωση μη χρήσης ακινήτου (κατεβάστε εδώ)
•    Τακτοποίηση ημιυπαιθρίων/αυθαίρετων (εφόσον υπάρχει)

  •      Χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ ακινήτου

•    Αίτηση (κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ)

  • Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου

•    Ταυτότητα ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών
•    Ε9 ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών
•    Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
•    Τελευταίος Λογαριασμός Ρεύματος με απόδειξη πληρωμής (και οι δύο όψεις του λογαριασμού)
•    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει διακοπεί η παροχή του ρεύματος (κατεβάστε εδώ)
•    Υπεύθυνη δήλωση μη χρήσης ακινήτου (αφορά μόνο τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, κατεβάστε εδώ)
•    Τακτοποίηση ημιυπαιθρίων/αυθαίρετων (εφόσον υπάρχει)

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: protocol@neaionia.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2000419, 213 2000458, 213 2000446

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window