Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νέα Ιωνία  21/5/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                      
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/νση: Ομορφοκκλησιάς & Ολυμπίας
Τηλ: 210 2756000 – 210 2799578                                         
Fax: 210 2797065
                                                                                                                                                               
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το ψέκασμα 200 περίπου φοινίκων, η πρώτη φάση, που αφορά στην κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση του κόκκινου σκαθαριού που προσβάλει τους φοίνικες, στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η επέμβαση κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς όλοι γνωρίζουμε το τεράστιο πρόβλημα της καταστροφής των φοινίκων σε όλες τις περιοχές της χώρας μας.

Με τις εργασίες που εκτελούμε, γίνεται η καταγραφή όλων των φοινικοειδών του Δήμου μας και πραγματοποιούνται εφαρμογές στους φοίνικες που έχουν προσβληθεί, καθώς και απαραίτητες ενέργειες για τον περιορισμό του φαινομένου. Η καταπολέμηση των προσβολών γίνεται με βιολογικά μέσα, όπως ορίζεται στην οδηγία της Ε.Ε. 2009/128/ΕΚ και αν κριθεί αναγκαίο με χημικά μέσα, όταν υπάρχει σχετική έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι ενέργειες περιορισμού της εξάπλωσης του εντόμου, περιλαμβάνουν επίσης κοπή φοινίκων νεκρών ή με μεγάλη προσβολή, μηχανική εξυγίανση-δενδροχειρουργική κ.α.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΓΕΩΤ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΩΤΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window