Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 3: “Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών & εργασιών – υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015 σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες “

Μοιραστείτε
Close Search Window