Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 1η:  «Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 2η:  «Κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των καταργημένων Νομικών Προσώπων Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 3η:  «Άσκηση ενώπιον του ΣτΕ Αίτησης για την ακύρωση ΥΑ παρακράτησης πόρων των Δήμων, κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 (τέλος ταφής)».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 4η: «Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής».

Πράξη 5η:  «Έγκριση ή μη πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, συμμετεχόντων σε Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την ετήσια προμήθεια τροφίμων (2024-2025) για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, των τροφίμων του «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» και ορισμός ή μη Προσωρινών Αναδόχων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 6η:  «Έγκριση μετακίνησης οχήματος εκτός νομού».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 7η:  «Επιχορήγηση ποσού 7.200,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 8η:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 661.957,77€ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Α΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 9η:  «Επιχορήγηση ποσού 120.890,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window