Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 105:    «Λήψη σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό εξόδων κηδείας δημοσία δαπάνη σε εν ενεργεία Δημοτικό Σύμβουλο».  Αναλυτικά
Πράξη 106:    «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών 2ου Τριμήνου, έτους 2021».    Αναλυτικά
Πράξη 107:    «Σύσταση επιτροπής προσδιορισμού αξίας και καταλληλότητας ακινήτων, του άρθρου 186 παρ. 5 και 192, 194 και 201 του Ν.3463/2006».    Αναλυτικά
Πράξη 108:    «Χορήγηση Άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της οδού ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, στην επιχείρηση «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας του ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
Πράξη 109:    «Ανανέωση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αναπηρικού Αυτοκινήτου του στην οδό Αφροδίτης 22».
Πράξη 110:    «Ανανέωση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου στην οδό Μακρυγιάννη 96».
Πράξη 111:    «Ανανέωση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αναπηρικού Αυτοκινήτου στην οδό Λεύκης 12Α».
Πράξη 112:    «Ανανέωση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αναπηρικού Αυτοκινήτου στην οδό Αλαμάνας 34».
Πράξη 113:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Μ. Πυρσού 9-11».
Πράξη 114:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ακακίας που βρίσκεται επί της οδού Αίνου 35».
Πράξη 115:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο βραχυχιτώνων που βρίσκονται επί της οδού Σινώπης 73».
Πράξη 116:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Μονής Πυρσού 13».
Πράξη 117:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Μακελαράκη 8-10».
Πράξη 118:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Μηδείας 100».
Πράξη 119:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο πεύκων που βρίσκονται επί της οδού Λ. Βύρωνος 30».
Πράξη 120:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη τριών ελιών που βρίσκονται επί της οδού Ζήλων 2».
Πράξη 121:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας νεραντζιάς που βρίσκεται επί της οδού Αρχιμήδους 18».
Πράξη 122:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ελιάς και δύο πεύκων που βρίσκονται επί της οδού Χάλκης 43».

Μοιραστείτε
Close Search Window