Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 261η:    Μερική τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 246/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός ως υπόλογου της υπαλλήλου κας Μπακογιάννη Χρυσούλας για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής έκτακτων αναγκών για την ενημέρωση των πολιτών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι το ένταλμα προπληρωμής αφορά πληρωμή εκτάκτων αναγκών για την ενημέρωση των πολιτών.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 262η:    Η με αρ. πρ.3621/5-2-2024 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς της εταιρείας «ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΕ.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 263η:    Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Χρυσακόπουλος.
Πράξη 264η:    Πληρωμή χρέους οφειλών στον ΕΦΚΑ..
Πράξη 265η:    Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΠΟΛΥΔΩΡΙΟΥ 6.
Πράξη 266η:    Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΚΥΚΛΑΔΩΝ 21.
Πράξη 267η:    Συμπληρωματική παραχώρηση αναπηρικής Θέσης Στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στην οδό ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 12 για τους ζυγούς μήνες.
Πράξη 268η:    Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 48/08-02-2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 269η:    Εισήγηση για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος για επιστροφή χρηματικού ποσού στον Νικόλαο Λεβέντη λόγω απόδοσης εκ παραδρομής του τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εισπράξεων στον Δήμο αντί του ορθού στη Δ.Ο.Υ.
Πράξη 270η:    Διαγραφή προσαυξήσεων- Κερεζίδης.
Πράξη 271η:    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α.: 00.6733.0002 «Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών, οικονομικά αδύναμων προσώπων» του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024, για την κάλυψη του κόστους κηδείας απόρου δημότη.
Πράξη 272η:    Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών των 34ων μαθητικών αγώνων στίβου στο πλαίσιο αθλητικών εκδηλώσεων.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window