Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αρίθ. 11831/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος θερινής απασχόλησης για παιδιά νηπιακής ηλικίας ως και της τελευταίας τάξης του Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Νέας Ιωνίας»

Αναλυτικά πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window