Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 557η:  Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του Υποέργου 1 ‘Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης’ και του Υποέργου 2 ‘Ενίσχυση πυροπροστασίας  κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Νέας Ιωνίας’ στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Ενίσχυση πυροπροστασίας  κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 558η:  Ακύρωση της υπαριθμ. 491/11-6-2024  πράξης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 559η:  Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) έτους  2024 για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 560η:  Έγκριση προμήθειας αυτοκινήτου με διαδικασία χρηματοδοτικής μίσθωσης(leasing) για το Γραφείο Δημάρχου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 561η:  Έγκριση κατάρτισης όρων διακήρυξης φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 562η:  Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών των διαφόρων θερινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2024» του Δήμου Ν. Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 563η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 15.6142.0013 υπηρεσίας ευρέσεως αναδόχων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), οι οποίοι θα θελήσουν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 564η:  Προσδιορισμός μιας (1) θέσης στάθμευσης επί της οδού ΛΥΚΙΑΣ 13.

Πράξη 565η:  Άδεια τοποθέτησης οριοδείκτη επί της οδού Θεραπειών 6.

Πράξη 566η:  Άδεια τοποθέτησης οριοδείκτη επί της οδού Μιχ.Καραολή 77.

Πράξη 567η:  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής έκτακτων αναγκών για την ενημέρωση πολιτών και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου Χ.Ε. προπληρωμής.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 568η: Έγκριση αποδοχή δωρεάς της εταιρείας Bernhard Schulte Shipmanagement (Hellas) SPLLC.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 569η:  Διαγραφή παράβασης οχήματος από χρηματικό κατάλογο- Χαϊτά.

Πράξη 570η:  Διαγραφή παράβασης οχήματος από χρηματικό κατάλογο- Ευφυΐα Intelligence For Business LTD.

Πράξη 571η:  Κοπή  ενός Πεύκου επί της οδού Σπάρτης 62.

Μοιραστείτε
Close Search Window