Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νέα Ιωνία 4 -2-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 5η                                           Συνεδρίαση 5η
Αρ.πρωτ.: 2560

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 8/2/2022 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή-επισκευή πεζοδρομίων.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤA 7o & 11o-15o ΔΗΜΟΤΙΚA ΣΧΟΛΕΙA ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Νέας Ιωνίας για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 10.6262.0001 για την συντήρηση των λεβήτων-καυστήρων του Δήμου Νέας Ιωνίας, που είναι εγκατεστημένοι σε διάφορα δημοτικά κτήρια του δήμου προκειμένου να λειτουργούν άρτια, αποτελεσματικά και ασφαλή.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6262.0001, 15.6262.0001, 40.6262.0001,10.6662.0001,15.6662.0001, 40.6662.0001, 10.6261.0001, 15.6261.0001, 40.6261.0001, για εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης ανελκυστήρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2022-2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
6. «Αντικατάσταση μελών της επιτροπής για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 του Ν.4412/16».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
7. «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)», του Δήμου μας για το 4ο τρίμηνο οικ. έτους 2021.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)
8. «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Α’ κατανομή έτους 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window