Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νέα Ιωνία :  19 /1/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 3η                                                          Συνεδρίαση 3η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  TΡΙΤΗ   23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων σε  Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ετήσια προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών Προσώπων του (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο).

Μοιραστείτε
Close Search Window