Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νέα Ιωνία : 23/ 9/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 37η                           Συνεδρίαση  37η
Αρ. πρωτ: 25140

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. «Κατάρτιση  όρων φανερής και προφορικής Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για σχολική χρήση για το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Νέας Ιωνίας». (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window