Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία :  23 /05/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:21η                                                    Συνεδρίαση 21η
Αρ. πρωτ.18441

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ  2014 και ώρα 13: 30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 17721-20/05/2014 μελέτης του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια  ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window