Συνεδριάσεις ΟΕ|

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νέα Ιωνία : 12 /4/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 15η                                                                             Συνεδρίαση 15η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΠΕΜΠΤΗ 18 AΠΡΙΛΙΟΥ 2019 και ώρα  13:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

  1.     «Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου  Κατσορίδα Ανδρέα ,xρηματικού  εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή, πιστοποιητικού ελέγχου  ανυψωτικών μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Περιβάλλοντος  για το οικονομικό έτος  2019. 
    Μοιραστείτε
Close Search Window