Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νέα Ιωνία 11-3-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 10η                                  Συνεδρίαση 10η
Αρ.πρωτ.:

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 15/3/2022 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου : «Επικαιροποίηση – Τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

2. Αγορά ακινήτου εκτός του δήμου Ν. Ιωνίας για τις ανάγκες της στέγασης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και καθορισμός της σχετικής διαδικασίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής ως προς την υποστήριξη άσκησης των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης ως προς την υποστήριξη άσκησης των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

5. «Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής πάσης φύσεως υπηρεσιών που διενεργούνται με ενιαία διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, για τις οποίες δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένη επιτροπή και αφορούν στην κάλυψη των αναγκών περισσοτέρων της μιας Υπηρεσίας του Δήμου, για το έτος 2022 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

7. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών: α) πάσης φύσεως ανταλλακτικών, λιπαντικών, ελαστικών οχημάτων/μηχανημάτων έργου και λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας καθώς και των καυσίμων (κίνησης – θέρμανσης) του Δήμου Ν.Ιωνίας και β) Μέσων Ατομικής Προστασίας, στολών Δημοτικής Αστυνομίας και Παροχών σε Είδος των εργαζομένων, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

8. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργούνται με ενιαία διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, για τις οποίες δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένη επιτροπή και αφορούν στην κάλυψη των αναγκών περισσοτέρων της μιας Υπηρεσίας του Δήμου, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

9. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μήνες για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Παιδείας, δια βίου μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για το «Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
10. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τρεις μήνες έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για τη Δημοτική Κατασκήνωση.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window